Värmeväxlare till Ekokem, SAKAB, Kumla

Processor AB Nyheter

s188Processor har fått order på en Sondex plattvärmeväxlare typ S188-IS16 med plattor i SMO654 och med effekt av ca 8 MW. Enheten har en vikt på 8 ton. Värmeväxlaren ska användas för värmeväxling mellan rökgaskondensat och fjärrvärme. Leverans sker i slutet av januari 2017.