Värmeväxlare till DuPont Nutrition

Processor AB Nyheter

Processor har fått order på en Sondex plattvärmeväxlare typ S110-IS16 med plattor i SMO254 och med effekt 6MW. Värmeväxlaren ska användas för värmeväxling mellan rökgaskondensat och fjärrvärme. Leverans sker under januari 2017.

nav-logo-main