Värmeväxlare Falkenberg

Processor AB Nyheter

Processor har fått order på 1 st Sondex plattvärmeväxlare typ S110 på 6.6 MW för leverans till Falkenberg Energi. Värmeväxlaren ska ingå som en del i renoveringen av befintlig ackumulatortank vid HVC Spettet. Leverans under maj 2017.