Spiralvärmeväxlare

Leverans till AstraZeneca

Processor AB Nyheter

Till AstraZeneca i Södertälje har Processor levererat 1 st Spiralvärmeväxlare för slam/vatten av fabrikat Sondex. Värmeväxlaren används för värmeåtervinning från avloppsvatten. Hit har vi också levererat 1 st Hecofilter Autoline med koniskt laserborrad filterkorg. Filtret används för att skydda fjärrvärmeväxlare.