Heco blir HiFlux

Processor AB Nyheter

Heco Filtration ändrar namn till HiFlux Filtration, men produkterna är desamma. Namnet kommer från “Hi” som symboliserar hög produktkvalitet och “Flux” som är ett mått på vätskas flöde genom en vald yta.

Spiralvärmeväxlare

Leverans till AstraZeneca

Processor AB Nyheter

Till AstraZeneca i Södertälje har Processor levererat 1 st Spiralvärmeväxlare för slam/vatten av fabrikat Sondex. Värmeväxlaren används för värmeåtervinning från avloppsvatten. Hit har vi också levererat 1 st Hecofilter Autoline med koniskt laserborrad filterkorg. Filtret används för att skydda fjärrvärmeväxlare.  

Avloppspumpar för industri

C4 Energi köper Hecofilter

Processor AB Nyheter

Processor har levererat filter till C4 Energi i Kristianstad. Uppgift: Filtrera vatten från grusås, 170m3/h, som används som kondensorkyla till kylmaskiner. Filter: Automatiskt självrensande filter typ Heco Autoline 2 XXL med 50 micron silkorgar i serie med påsfilter Heco TWP4x6900 med 25 micron filterpåsar. Båda filtren har filterhus och filterelement i syrafast stål AISI316.