Leverans till Stena Aluminium, Älmhult

Processor AB Nyheter

Under juni/juli levererar Processor AB kyltorn och filter avsedda för kylanläggning i Älmhult. Leveransen består av 1 st Kyltorn typ OCT06HB, fabrikat Vestas aircoil, inkl. stålstativ, serviceplattform och montage. 2 st Hydrocykloner typ CSW80, fabrikat Bernoulli, för fullströmsseparering av vatten innehållande glödskal från aluminium. 1 st Autoline M, automatiskt självrenande filter med 50 mikron koniskt laserborrad filterkorg, fabrikat HiFlux, för …

Spiralvärmeväxlare

Leverans till AstraZeneca

Processor AB Nyheter

Till AstraZeneca i Södertälje har Processor levererat 1 st Spiralvärmeväxlare för slam/vatten av fabrikat Sondex. Värmeväxlaren används för värmeåtervinning från avloppsvatten. Hit har vi också levererat 1 st Hecofilter Autoline med koniskt laserborrad filterkorg. Filtret används för att skydda fjärrvärmeväxlare.  

Avloppspumpar för industri

C4 Energi köper Hecofilter

Processor AB Nyheter

Processor har levererat filter till C4 Energi i Kristianstad. Uppgift: Filtrera vatten från grusås, 170m3/h, som används som kondensorkyla till kylmaskiner. Filter: Automatiskt självrensande filter typ Heco Autoline 2 XXL med 50 micron silkorgar i serie med påsfilter Heco TWP4x6900 med 25 micron filterpåsar. Båda filtren har filterhus och filterelement i syrafast stål AISI316.