Plattvärmeväxlare


s64_150Våra plattvärmeväxlare av fabrikat Sondex finns i ett brett program med olika plattyper i kombination med ett stort antal plattstorleka. Detta gör att man för de allra flesta driftsfall alltid finner en Sondex plattvärmeväxlare som är konkurrenskraftig både vad gäller prestanda och ekonomi.

Omfattande program av plattvärmeväxlare


Sondex har, förutom de traditionella öppningsbara plattvärmeväxlarna med packningsförsedda plattor, limmade alt. limfria, samt de lödda värmeväxlarna, ett stort utbud av värmeväxlare med ”specialplattor”.

Semi-svetsade: Parvis sammansvetsade plattkassetter ingående i en vämeväxlare som lämpar sig till förångare alt. kondensor för t. ex. ammoniak.

Free-Flow: Plattvärmeväxlare med ett stort plattavstånd i kombination med ett fåtal linjekontaktpunkter som lämpar sig för vätskor innehållande suspenderade partiklar t.ex. fibrer.

Sonder-safe: En dubbelplatta när extra säkerhet mellan systemen krävs och risk för sammanblandning av de två medierna elimineras.

Plate and shell-värmeväxlare: Ett helsvetsat plattpaket i ett cylindriskt tryckkärl. Tål höga tryck och temperaturer.

Material


SL333_finalPlattor kan erhållas i de flesta för medierna beständiga pressbara materialkvaliteter. Exempelvis AISI304, AISI316, SMO254, Titan och Hasteloy. Stativen levereras ytbehandlade enligt fabriksstandard eller efter specialprogram alternativt i rostfri materialkvalitet. Packningar väljs efter ändamål och finns i material såsom EPDM, Nitril och Viton .

Höga kvalitetskrav


Värmeväxlarna tillverkas, kvalitetskontrolleras och trycktestas enligt gällande
normer. Levererad växlare dokumenteras så att reservdelar kan erhållas många år framöver. Sondex är certifierade enligt ISO 9001:2000.

Läs mer i vårt produktblad.