Luftkylda vätskekylare

Luftkylda vätskekylare tillverkas enligt ett standardprogram, där värmeväxlarenhet och antal fläktar dimensioneras efter kundensspecifikationer. Kylarna levereras i vertikalt, horisontellt eller v-ställt utförande. Programmet omfattar även värmeväxlarbatterier för ventilation, industriella och marina applikationer.

Miljö och kvalitet

Uppställda ljudkrav tillgodoses genom anpassad dimensionering av kylmedelskylaren. Tillverkningssätt och material är valda efter högt ställda krav på kvalitet och miljö.

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om luftkylda vätskekylare och hjälper er gärna!