Spiralvärmeväxlare


Sondex Spiralvärmeväxlare – slam/slam, slam/vatten.  Spiralvärmeväxlare passar bra i anläggningar där plattvärmeväxlare eller tubvärmeväxlare inte klarar uppgiften. T.ex. för viskösa och fiberhaltiga media. Spiralvärmeväxlare är en kompakt lösning. De kräver mindre utrymme jämfört med traditionella värmeväxlare. Spiralvärmeväxlarna dimensioneras och tillverkas efter lämnade kapacitetsuppgifter, dimensioner och materialkombinationer. Sondex spiralvärmeväxlare kan anpassas för smidig installation i både nya och befintliga anläggningar.

Som tillval kan spiralvärmeväxlaren utrustas med fasta anslutningar för CIP-rengöring.

Sondex spiralvärmeväxlare används inom flera industrier

  • Raffinaderier/Petrokemisk industri
  • Biogas
  • Avloppsvatten
  • Papper och massa

Teknisk specifikation

teknspec_spiral

 

spiralvärmeväxlare
spiralvärmeväxlare

Illustration av flödet i spiralvärmeväxlaren

spiralvärmeväxlare

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om värmeväxlare och hjälper er gärna!