Rengöringsutrustning för värmeväxlare


Industriell rengöring i system – en komplett CIP

VR1 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen med lång praktisk erfarenhet inom kemisk rengöring av värmeväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin. Maskinen är utvecklad för att på ett enkelt och säkert sätt kunna hantera olika rengöringsvätskor och uppnå bästa möjliga resultat. För optimal effekt kan flödes-riktningen vändas genom att ändra ventilernas läge. VR1 har även anslutning för luft/vatten för att kunna tömma och spola ur objekten på ett säkert sätt samtidigt som vätskan omhändertas.

VR2 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen med lång praktisk erfarenhet inom kemisk rengöring av värmeväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin. Maskinen är utvecklad för att med en enkel och säker metod uppnå bästa möjliga resultat vid höga flöden. För optimal effekt kan flödesriktningen vändas genom att ändra ventilernas läge. Tryckluft kan även anslutas för ökad turbulens i objektet. VR2 har även anslutning för vatten för att kunna tömma och spola ur objektet på ett säkert sätt samtidigt som vätskan kan tas om hand.

rengöring värmeväxlare
rengöring värmeväxlare

Produktblad för typ VR1 (sid 1) & VR2 (sid 2)

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om värmeväxlare och hjälper er gärna!