Säkerhetsplattor, “Sonder Safe”


En dubbelplatta när extra säkerhet mellan systemen krävs och risken för sammanblandning av de två medierna behöver elimineras. Två tunna flödesplattor pressas ihop, vilket även gör att eventuellt läckage syns från utsidan av plattorna.

Sonder Safe plattan finns i två utföranden, en för sanitetsapplikationer och en för industriella applikationer. För industriella applikationer är plattan svetsad runt hörnhålen. Sanitetsutförandet har packningar mellan de två plattorna.

Applikationsområden

  • Mjölk- och gräddpastörisering.
  • Sanitetsvatten för livsmedelsindustrin.
  • Vatten för medicinska injektioner/ultrarent vatten.
  • Atomkraftindustrin.
  • Fjärrvärme/kranvatten.
  • Motorkylning.
  • Kylning av syror.
  • Turbin- och transformatoroljekylning.

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om värmeväxlare och hjälper er gärna!