Free-Flow, friflödesplattor


Värmeväxlare för partikelrika och fiberhaltiga vätskor.

freeflow2Sondex Free-Flow plattvärmeväxlare är lämpliga för vätskor som innehåller fasta partiklar och fibrer. Värmeväxlaren lämpar sig även för viskösa vätskor. En ändamålsenlig plattkonstruktion tillsammans med ett stort utbud av standard-plattor medger dimensioneringsmässigt en effektiv värmeväxlare både när det gäller prestanda och ekonomi.
Värmeväxlaren tillverkas i ett robust industriellt utförande med väl genomtänkt konstruktion för att tillmötesgå högt ställda krav gällande låg risk för igensättning samt för en förenklad installation och handhavande vid service och rengöring.

Applikationsområden

  • Värmeåtervinning eller kylning av vatten med fiberinnehåll
  • Kylning av fiberhaltigt avloppsvatten före rening i biostegfreeflow1
  • Produktionsrelaterade applikationer där media innehåller fibrer, främst inom pappers-, cellulosa- och sockerindustrin
  • Kylning av scrubbervatten
  • Kylning och uppvärmning av juicer och andra livsmedelsprodukter som t ex ketchup, senap, yoghurt
  • Kylning av oljor

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om värmeväxlare och hjälper er gärna!