Generellt om värmeväxlare


För att överföra värmeenergi från t ex vatten eller luft använder man en värmeväxlare. Värmeväxlare används bland annat för att bibehålla värme vid ventilation eller för kylning.

För industriverksamhet och applikationer finns ett brett utbud av värmeväxlare att välja mellan.

Vi levererar värmeväxlare till t ex:

  • Allmän industri
  • Stålindustri
  • Energibolag
  • Pappers- och cellulosaindustri
  • Process- och kemisk industri
  • Livsmedelsindustri
  • Mejerier
  • Fartyg
  • Offshoreindustri

Vårt utbud av värmeväxlare

Plattvärmeväxlare

Korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare är två benämningar för plattvärmeväxlare som de vanligtvis kallas. Det varma mediat värmer upp värmeväxlarens plåtar där den kalla mediat tar upp värmen.

Tillverkaren Sondex har gjort en video som illustrerar detta i en plattvärmeväxlare.

Våra plattvärmeväxlare från Sondex finns i ett omfattande program.

Läs mer om plattvärmeväxlare här.

Plate & Shell värmeväxlare

Ett helsvetsat plattpaket i ett cylindriskt tryckkärl som tåg höga tryck och höga temperaturer.

Värmeväxlaren fungerar som en traditionell tubvärmeväxlare, skillnaden är att rören är utbytta mot mer effektiva plattor.

Läs mer om Plate & Shell värmeväxlare här.

Spiralvärmeväxlare

Spiralvärmeväxlare är en kompakt lösning och de kräver mindre utrymme jämfört med traditionella värmeväxlare.

Läs mer om spiralvärmeväxlare här.

Tubvärmeväxlare

Tubvärmeväxlare är en mycket användbar värmeväxlartyp. Den tål mycket höga tryck och temperaturer och lämpar sig för såväl vätska/vätska-applikationer som för förångning och kondensering.

Läs mer om tubvärmeväxlare här.

Värmeväxlare gas/vätska och gas/gas

Airec tillverkar termiskt effektiva lödda gasvärmeväxlare för ett brett temperaturområde.

Läs mer om dessa värmeväxlare här.

Värmeväxlarbatterier

​Batterierna dimensioneras och tillverkas efter lämnade kapacitetsuppgifter, dimensioner och materialkombinationer. Inbyggnad och utförande kan göras efter önskemål.

Läs mer om dessa värmeväxlarbatterier här.

Rengöringsutrustning för värmeväxlare

Vår rengöringsutrustning för värmeväxlare är utvecklade för att på ett enkelt och säkert sätt kunna hantera olika rengöringsvätskor och uppnå bästa möjliga resultat, även vid höga flöden.

Läs mer om rengöringsutrustning för värmeväxlare här.

Behöver du hjälp?

Våra produkter medger stor flexibilitet vilket gör att vi aldrig är helt bundna till en enda lösning. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt värmeväxlare och att arbeta fram den mest ändamålsenliga lösningen.