Pumpar


Pumpar

DanPumps Pumpar – dränkta och torruppställda avloppsvattenpumpar

Pumparna är moduluppbyggda, från WP0 till WP5. Samtliga pumpar i serien kännetecknas av lång livslängd, hög driftsäkerhet och enkelt underhåll. Pumparna levereras alltid komplett med glidsko.

Läs mer om pumpar i vårt pdf-dokument.

Driftsäkerhet

WP-serien har konstruerats med tanke på största möjliga driftsäkerhet. Det innebär bland annat att WP-seriens pumpar kan förses med just den typ av hjul – kanalhjul eller friflödeshjul, som ger den största driftsäkerheten och effekten i brunnen. Vidare är pumparna utrustade med en utvändig, justerbar slitring, som ökar möjligheterna för löpande optimering av driften.

Mycket effektiva motorer

Högeffektiva motorer med unikt överhettnings- och fuktskydd. Motorerna är klassade enligt IE3. Samtliga DanPumps WP-motorer har klass H isolering, tre stycken termokontakter och en fuktsensor som varnar ägaren för inträngande fukt innan skador uppstår på motorn.

Låsklackar och oljeavtappning

Ett kännemärke är låsklackarna som gör det enkelt att skilja pumpen från motorn, vilket minskar tiden för reparations- och underhållsarbeten betydligt.

Välj pumphjul efter behov

DanPumps pumpar har ett stort sortiment av kanal-, B-tween- och friflödeshjul. Diametern anpassas efter kundens krav och samtliga pumphjul passar i samma pumphus.


Reservdelar för pumpar

Vi har även reservdelar till Pumpexpumpar.

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om pumpar och hjälper er gärna!