OCT Modulkyltorn

Genomtänkt konstruktion

Kyltornen är försedda med flera stora inspektionsluckor. Man tar sig lätt in till bottenkaret för att komma åt utloppssil, nivåkontroll för spädvatten, bräddavlopp samt eventuell värmepatron.

Vattenfördelningsdysorna arbetar med lågt tryckfall och är utförda med stora öppningar utan risk för igensättning. Kylinsatserna levereras i olika materialkvaliteter och utföranden beroende på temperaturområde samt vattnets beskaffenhet.

Luftintagen är utförda så att vatten ej stänker ut, även vid hård vind. De har också en avskärmande konstruktion för att släppa in minimalt med ljus och därmed motverka algtillväxt.

Konstruktion och materialval gör att våra kyltorn har en betydligt lägre vikt än kyltorn utförda i plåt.


modulkyltorn

Läs mer om våra kyltorn:

kyltornkyltornkyltornlucka till kyltorn