Kyltornen av fabrikat Vestas aircoil utförs moduluppbyggda. Valet av kyltornstyp, med rätt anpassad fläktdrift, ger låg effektförbrukning, vilket gör kyltornen till ett av de mest driftsekonomiska alternativen för att kyla vatten. Kyltornen produktutvecklas fortlöpande för anpassning till aktuella driftsförhållanden under varierande klimat med såväl kalla vintrar som varma somrar. Ett stort antal OCT kyltorn finns i drift över hela Sverige ända upp till Luleå i norr.

Hög Materialkvalitet

Kvaliteten på ingående komponenter är genomgående hög och för speciella applikationer kan kyltornen levereras materialanpassade.

Miljö- och kvalitetskrav

Krav på låg ljudnivå kan tillgodoses genom val av rätt anpassad kyltornstyp, fläkt och fläktdrift. Kyltornen kan dessutom förses med olika typer av ljuddämpare.
Materialkvalitet och produktionsmetod är anpassade för att tillmötesgå hårt ställda miljö- och kvalitetskrav.


kyltorn
Kyltorn

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om kyltorn och hjälper er gärna!