Självrensande HiFluxfilter


självrensade filterHeco-filtret tillverkas i ett flertal olika utföranden för filtrering av vätskor. Filtertyp, filtreringsgrad och material väljs efter applikation. Robusta och väl genomtänkta konstruktioner ger dessa filter ett brett användningsområde inom industri-, miljö- och energisektorn.

  • Enkel och robust design
  • Snabb och enkel service
  • Vätskor med låg till mycket hög viskositet
  • Hög koncentration av smuts i spolvattnet
  • Kantspaltskorgar och lasersvetsade filterkorgar
  • Filtrering av fibrer, hårda och mjuka partiklar
  • Olika typer av tätningar
  • Elektronisk, pneumatisk och enkel manöverkontroll
  • PED-godkänd behållare enligt kundspecifikation
  • Kan användas i EEX-områden och följer ATEXsjälvrensande filter självrensande filter

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om filter och hjälper er gärna!