Självrensande Bernoullifilter


Automatiskt filter för vätskor

Bernoullifiltret är ett automatiskt filter för kontinuerlig filtrering av råvatten i trycksatta system. Filtret avlägsnar fasta partiklar i form av t.ex. musslor, växtdelar och skräp från naturliga vattenkällor såsom hav, sjö eller å. Den automatiska rensningsprincipen ger en enkel men samtidigt tillförlitlig konstruktion och drift där den huvudsakliga rensningen av filterkorgen utförs av en beröringsfri disk som manövreras pneumatiskt. Läs mer om Bernoullifiltrets funktion.

BernoulliFiltret erbjuder följande fördelar:

  • Hög driftsäkerhet och minimalt underhåll – disken är inte i kontakt med filterkorgen under rengöringsförloppet.
  • Flexibel installation – BernoulliFiltret kan monteras direkt på rörledningarna i horisontell eller vertikal position.
  • Lågt och konstant tryckfall – lika för både ren och smutsig filterkorg.
  • God korrosionsbeständighet – även för saltvattenapplikationer.
  • Lågt spoltryck – från 0,3 bar g.​

För saltvatten eller sötvatten


BernoulliFiltret finns med filterhus i tre olika material: PVC (polyvinylklorid), rostfritt stål (AISI 316L/SS2343) och GAP (glasfiberarmerad polyester). Filterkroppar i PVC och GAP har mycket god korrosionsresistens vilket gör dem lämpliga för havsvatten (saltvatten) och bräckt vatten, medan filterkroppar i rostfritt stål lämpar sig för sötvatten.

Av tabellen nedan framgår material, storlek, max tryck och max temperatur för de olika filtertyperna. Max flöde är 6400 m3/h vid DN700.

självrensande filter tabell

Läs mer i vårt produktblad

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om filter och hjälper er gärna!