Hydrocykloner Cyklonseparatorer


Separatorer för vätskor

Cyklonseparatorn är utformad för att avlägsna fasta partiklar från vätskor. Separeringseffekten beror av flödeshastigheten och partiklarnas egentyngd. Via det tangentiella inloppet i den övre kammaren accelereras vätskans flödeshastighet innan den leds in i separatorn. Centrifugalkraften medför att partiklar med större tyngd än vätskan separeras och samlas upp i den undre kammaren.

Separeringsgraden varierar mellan 22-70 μm och beror på partiklarnas egentyngd. Vid hög egentyngd uppnås en finare separeringsgrad. De separerade partiklarna avlägsnas via en tidsstyrd automatisk ventil alternativt via en manuell ventil. Den partikelfria vätskan avlägsnas via cyklonens centrum och lämnar separatorn via topputloppet.

Separatorerna tillverkas i anslutningsstorlekar från DN 20 upp till DN 450, med en maxkapacitet på 2000 m3/h. Cyklonseparatorerna töms på separerade partiklar med hjälp av en manuell eller helautomatisk rensningsventil. Separatorerna tillverkas i rostfritt stål, epoxi-behandlat kolstål alternativt gummerat kolstål.

diagram cyklonseparator

Fördelar

 • cyklonseparatorKontinuerlig drift
 • Inga avbrott vid spolning
 • Mycket små spolförluster
 • Enkel installation
 • Inget behov av underhåll

Typiska användningsområden

 • Intagsvatten
 • Källvatten, ytvatten, sjövatten, älvvatten, havsvatten, borrvatten & injektionsvatten
 • Processvatten
 • För att skydda spraymunstycken, sandfilter, membranfilter, påsfilter, omvänd osmos och ultrafiltrering
 • Kyltornsvatten
 • Avlägsning av fasta partiklar i cirkulerande kyltornsvatten
 • Kylvatten
 • Stålverk, kraftverk, kemisk industri, späd- och matarvatten
 • Vattenverk
 • För avlägsning av sand i reningsanläggning
 • Raffinaderier och oljeindustrier
 • Avfettningsanläggningar, livsmedelsindustri, kylvatten och brandsläckningssystem

Vill du veta mer?

Vi vet det mesta om filter och hjälper er gärna!