Produkt

Spiral
Värmeväxlare

Produktbeskrivning

Värmeväxlaren som klarar av dina slam/slam och slam/vatten värmeväxlingsbehov.

SONDEX® spiralvärmeväxlare är specifikt framtagna för att hantera de mest krävande vätskorna.
Vare sig det är vätskor med en hög nedsmutsningsgrad, vätskor med hög viskositet, vätskor med fibrer eller partiklar så är SONDEX® spiralvärmeväxlare din räddning.

Spiralvärmeväxlarna dimensioneras och tillverkas efter lämnade kapacitetsuppgifter och mediets egenskaper. Genom att kontakta oss kan vi på Processor AB dimensionera värmeväxlare efter just det driftfall som du söker.

Tekniska specifikationer (standardutbud)

  • Anslutningar från DN32 till DN300 (1 1/4 ”till 12”)
  • Ramar utformade enligt FEA och PED 2014/68 / EU (EN13445) och ASME sek VIII, Div. 1 konstruktionsstandarder
  • Skalmaterial (hölje): Kolstål, rostfritt stål
  • Spiralmaterial: Kolstål, rostfritt stål
  • Arbetstryck upp till 16 bar (145 psi)
  • Arbetstemperaturer från -20 ° C till 200 ° C (-4 ° F till 392 ° F)

Filmen visar en spiralvärmeväxlares funktion

Information om spiralvärmeväxlare – Slam mot Slam och Slam mot Vatten

SONDEX® spiralvärmeväxlare är en kompakt värmeväxlare vilket gör att den tar mindre plats, är billigare att tillverka och väger mindre än dess motsvarighet hos shell-and-tube värmeväxlarna. Designen på SONDEX® spiralvärmeväxlare där spolarna som ligger i skalet skapar två separerade kanaler är utmärkt för att öka värmeöverföringsförmågan hos växlaren. Detta då man kan köra vätskorna motströms varandra vilket i sin tur gör att man kan kyla det varma mediet mycket närmare det kalla mediet. För att kunna bibehålla dessa kanalers form svetsas det på dubbar som samtidigt verkar extra då de även gör flödet mer turbulent vilket ger en bättre värmeöverföringsförmåga hos värmeväxlaren. Det finns även en free-flow version som är utan dubbar där man offrar turbulensen hos vätskan i spiralvärmeväxlarens för att kunna hantera svårhanterliga vätskor. Exempel på sådana vätskor kan vara avloppsvatten där partiklar kan förekomma eller hos pappersindustrin där vätskan har hög fiberhalt. Denna design där man har kanaler i spiralvärmeväxlaren arbetar även som en själv-rengöringsmekanism. När det bildas lagringar på ett ställe i värmeväxlaren så kommer vätskan som rör sig genom där att öka i hastighet (Bernoullis princip). Denna ökade hastighet på vätskan börjar då även slita bort lagringarna och föra vidare dem vilket gör att SONDEX® spiralvärmeväxlare kan arbeta under längre perioder utan att behöva underhåll. Det finns dock ett fåtal vätskor där smutsningsgraden är för hög och kravet för underhåll och rengöring är högre. Därför har det i grund designen fixats en dörr som man kan öppna utan special verktyg som gör att underhåll är ett väldigt lätt arbete.

Andra produkter i denna kategori

SPS – Plate and Shell
Sondblock

Är du osäker på vad du söker?
Vi hjälper dig!