Sondex värmeväxlare till Volvo Powertrain

Processor AB Nyheter

Volvo Powertrain i Skövde byter ut värmeväxlare i Gjuteriet och Processor levererar under augusti 6 st lödda värmeväxlare, typ SL333 på vardera 6 MW.   Bilden visar en lödd värmeväxlare typ SL333. Lödd värmeväxlare SL333