Sondex värmeväxlare till Skellefteå kraft

Processor AB Nyheter

Processor har fått förtroendet att leverera värmeväxlare av fabrikat Sondex, typ S188 och S47 med plattor i SMO254 till Skellefteå kraft. De ska användas efter rökgaskondensering för återvinning ut mot fjärrvärmenätet.

Leverans under maj/juni 2015.