För värme och kyla – Sondex plattvärmeväxlare

När du väljer en plattvärmeväxlare från oss får du en kvalitetsprodukt av märket Sondex som är konkurrenskraftig i såväl prestanda som i den investering du gör. Då vi har ett brett program av våra plattvärmeväxlare med olika typer av plattor och ett stort antal storlekar vågar vi säga att du med största sannolikhet kommer att finna den rätta lösningen för just din fastighet eller företag.

Plattvärmeväxlare för effektiv värmeöverföring

I en plattvärmeväxlare går vätska genom en rad tunna, platta kanaler som består av veckade plåtar. Kanalerna är placerade bredvid varandra där det varma mediet och det kalla mediet flödar åt motsatta håll utan att de blandas. En plattvärmeväxlare ger en mycket effektiv värmeöverföring genom den större yta som de korrugerade plattorna skapar. Plattvärmeväxlare användas bland annat för värmeväxling mellan vätskor av olika slag som exempelvis oljor och vatten, men även för köldmedium såsom till förångare och kondensorer.

Läs mer om våra värmeväxlare!

Ett brett utbud för bästa resultat

En enda typ av plattvärmeväxlare täcker dock inte alla behov. Vi för därför ett brett utbud där du givetvis finner de traditionella, öppningsbara plattvärmeväxlarna med packningsförsedda plattor som antingen är limmade eller limfria samt de lödda värmeväxlarna. Dessutom finner du ett stort sortiment av värmeväxlare med specialplattor som är särskilt lämpade för olika ändamål.

  • Semi-svetsade – Dessa är parvis sammansvetsade plattkassetter som ingår i en värmeväxlare lämplig till förångare eller kondensor för exempelvis ammoniak.
  • Free-Flow – Plattvärmeväxlare med stort plattavstånd kombinerat med ett fåtal linjekontaktpunkter. Lämplig för vätskor med innehåll av suspenderade partiklar såsom fibrer.
  • Sonder-safe – En dubbelplatta som ger extra säkerhet mellan systemen då detta krävs. Risk för sammanblandning av de två medierna elimineras härmed.
  • Plate and shell-värmeväxlare – Detta är ett helsvetsat plattpaket i ett cylindriskt tryckkärl som tål högt tryck och höga temperaturer.

Material för alla behov

Hos oss kan du få plattor i de flesta för medierna beständiga, pressbara materialkvaliteter såsom exempelvis:

  • AISI304
  • AISI316
  • SMO254
  • Titan
  • Hasteloy

Stativen levereras ytbehandlade enligt fabriksstandard, efter specialprogram eller i rostfri materialkvalitet. Packningar finns i materialen EPDM, Nitril och Viton, vilka du väljer beroende på ändamål.

Hög kvalitet och service

Kvalitetskraven på våra värmeväxlare är mycket höga. De tillverkas, kvalitetskontrolleras samt trycktestas enligt gällande normer. För att du lätt ska kunna få rätt reservdelar till din värmeväxlare dokumenterar vi varje levererad växlare.

Certifiering

Sondex är certifierade enligt ISO 9001:2000