Våra referenser


Listan på våra referenser är mycket lång. I den kort-korta versionen berättar vi gärna att vi är stolta leverantörer till bland andra Bankgirocentralen, Landstinget Kronoberg, Telia Sonera, Volvo Lastvagnar, Gruvöns sågverk, KI Science Park, Atlas Copco, Arvika Gjuteri AB, Umeå Energi och Gunnar Dafgård AB för att nämna några. Välkommen du också!

Kylmedelkylare, Vällingby
1 st Modulkyltorn typ Vestas OCT09HB08-8-120 uppställda hos Outokumpu Stainless, Långshyttan.
1 st Plattvärmeväxlare typ Sondex S41. E-on, Kungsbacka
Tidernas snyggaste kyltornsbild?
2 st MODULKYLTORN typ Vestas OCT05LHB02-2-120. SAS Flight Academy, Arlanda.
Hotlink, Solna. 4 st Plattvärmeväxlare typ S220-IS-16
Kapacitet: 28.952 kW
2 st plattvärmeväxlare typ Sondex S130-IS16 2×6500 kW, installerade på Vilundaverket, Upplands Väsby
Sjövattenfilter BSG400/1,0P, 1545 m2/h som skyddar 2 st plattvärmeväxlare typ Sondex S130-IS16 2×6500 kW, installerade på Vilundaverket, Upplands Väsby.
2 st Plattvärmeväxlare typ Sondex mellankylkrets för generator, oljekyl mm till KVV Bio-El Fredrikstad
6 st Modulkyltorn typ Vestas OCT09WB01-1-120 uppställda hos Saint-Gobain Isover, Billesholm.

Referensprojekt


Projekt:
Kylanläggning
Kund:
Bankgirocentralen
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
511 kW

Projekt:
Kyla och värme
Kund:
Jernhusen AB, Kungsbrohuset
Levererad utrustning:
16 st Sondex plattvärmeväxlare
150 – 1300 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Volvo Lastvagnar, Umeå
Levererad utrustning:
4 st Sondex plattvärmeväxlare
300 – 1250 kW

Projekt:
Fjärrvärmecentral
Kund:
Landstinget Kronoberg
Levererad utrustning:
4 st Sondex plattvärmeväxlare
4x 2500 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Volvo Powertrain Corporation
Levererad utrustning:
4 st Sondex plattvärmeväxlare
300 – 4800 kW

Projekt:
Datakyla
Kund:
IBM
Levererad utrustning:
Vestas kyltorn
3600 kW

Projekt:
Kylanläggning
Kund:
Bankgirocentralen
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
2100 kW

Projekt:
Undercentral
Kund:
Kista Galleria
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2500 kW
2100 kW

Projekt:
Oljefilter, -förvärmare
Kund:
Sundbybergsverket, Norrenergi AB
Levererad utrustning:
2 st Heco Auto-line M automatfilter
2 st Secespol tubvärmeväxlare
2x 200 kW

Projekt:
Rökgaskondensering
Kund:
Affald Varme Århus, Teknik & Miljø
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 4240 kW

Projekt:
Ångcentral
Kund:
Gruvöns sågverk
Levererad utrustning:
5 st Sondex plattvärmeväxlare
5x 2100 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Saint-Gobain Isover AB
Levererad utrustning:
6 st Sondex plattvärmeväxlare
6x 1600 kW

Projekt:
Undercentral
Kund:
KI Science Park
Levererad utrustning:
5 st Sondex plattvärmeväxlare
2 st Sondex plattvärmeväxlarfe
12 – 290 kW
2x 2000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
SKF Mekan AB
Levererad utrustning:
Vestas kyltorn
400 kW

Projekt:
Värmeåtervinning från gasmotor till fjärrvärmenät
Kund:
Falu Energi & Vatten
Levererad utrustning:
Airec gasvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Flexcoil kylmedelkylare
132 kW
360 kW
360 kW

Projekt:
Frikyla via havsvatten
Kund:
Saltsjöqvarn Hotell
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
850 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Gestamp Hardtech
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
600 kW

Projekt:
Datakyla
Kund:
IKEA, Uppsala
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
1400 kW
1600 kW
1600 kW

Projekt:
Återkylare
Kund:
Kraftvärmeverket Djuped
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
4 st Flexcoil kylmedelskylare
10000 kW
4x 2500 kW

Projekt:
Fjärrvärme
Kund:
Borås Energi & Miljö
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2x 5000 kW
1100 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Volvo Powertrain Corporation
Levererad utrustning:
Vestas Kyltorn
1100 kW

Projekt:
Undercentral
Kund:
Brålanda Vårdcentral
Levererad utrustning:
6 st Sondex plattvärmeväxlare
12 – 140 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Arvika Gjuteri AB
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 570 kW

Kund:
Fortum Värme
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 3000 kW

Projekt:
Värme- och kylproduktionsanläggning
Kund:
AB Rydells Trädgårdsprodukter
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Flexcoil kylmedelskylare
533 kW
533 kW

Projekt:
Turbinkylning
Kund:
Hojums kraftstation
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
Automatiskt självrensande Bernoullifilter
2x 1325 kW
BSS 250

Projekt:
Kylning av ättiksyra
Kund:
AKZO Nobel Functional Chemicals
Levererad utrustning:
Sondex Semisvetsad plattvärmeväxlare
1500 kW

Projekt:
Gasrening
Entreprenör:
Malmberg Water
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 330 kW

Projekt:
Rökgaskondensering
Kund:
Kalmar Energi Värme AB
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2x 14000 kW
850 kW

Projekt:
Spädvattenförvärmning
Kund:
RAMAB
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
6100 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
SCA Timber AB, Sundsvall
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 2000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Atlas Copco, Tierp
Levererad utrustning:
Vestas kyltorn
200 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Saint-Gobain Isover AB
Levererad utrustning:
2 st Sondex Free-Flow plattvärmeväxlare
2x 400 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Arvika Gjuteri AB
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 3400 kW

Projekt:
Datakyla
Kund:
LM Ericsson
Levererad utrustning:
3 st Vestas kyltorn
3x 270 kW

Projekt:
Undercentral
Kund:
Norrlands Universitetssjukhus
Levererad utrustning:
12 st Sondex plattvärmeväxlare
50 – 2300 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Umeå Energi
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
3000 kW
4500 kW

Projekt:
Kylcentral
Kund:
Umeå Energi
Levererad utrustning:
5 st Flexcoil kylmedelskylare
5x 900 kw

Projekt:
Rökgaskondensering
Kund:
Halmstad Energi AB
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
5100 kW
9300 kW

Projekt:
Datakyla
Kund:
Telia Sonera
Levererad utrustning:
9 st Sondex plattvärmeväxlare
2250 – 4500 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Volvo Lastvagnar, Göteborg
Levererad utrustning:
Vestas kyltorn
4180 kW

Projekt:
Undercentral
Kund:
Umeå Energi
Levererad utrustning:
3 st Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
3x 3000 kW
1650 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Fricweld AB
Levererad utrustning:
2 st Vestas kyltorn
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2 st Hecofilter
2x 210 kW
2x 210 kW

Projekt:
Värme- och kylpumpanläggning
Kund:
Naturhuset, Örebro Universitet
Levererad utrustning:
8 st Sondex plattvärmeväxlare
120 – 715 kW

Projekt:

Entreprenör:
Radscan Intervex
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Flexcoil kylmedelskylare
5000 kW
5000 kW

Projekt:
Kylanläggning till turbin
Entreprenör:
AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad
Levererad utrustning:
2 st Flexcoil kylmedelskylare
2x 900 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
3600 kW

Projekt:
Vattenrening, etanolanläggning
Kund:
Agronetanol, Norrköping
Levererad utrustning:
Sondex Free-Flow plattvärmeväxlare
700 kW

Projekt:
Fjärrkyla, undercentral
Kund:
Sahlgrenska sjukhuset
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2 st Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2x 1050 kW
350 kW
550 kW
850 kW
2x 1125 kW
400 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Air Liquide Gas, Surahammar
Levererad utrustning:
Vestas kyltorn
6000 kW

Projekt:
Gasrening
Entreprenör:
Malmberg Water
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Airec gasvärmeväxlare
95 kW
10 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Gunnar Dafgård AB
Levererad utrustning:
Vestas Kyltorn
Azud Diskfilter
Wallenius Water AOT Vattenrening
500 kW

Projekt:
Fjärrkyla, undercentral
Kund:
Övik Energi
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2x 4500 kW
570 kW

Projekt:
Kylanläggning
Kund:
Bankgirocentralen
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 511 kW

Projekt:
Panncentral, Ekenässjön
Kund:
Vetlanda Energi och Teknik AB
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 2500 kW

Projekt:
Absorptionskylanläggning
Kund/Entreprenör:
Tekniska Verken i Linköping/Götaverken Miljö AB
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
300 kW

Projekt:
Absorptionskylanläggning
Kund:
Tekniska Verken i Linköping
Levererad utrustning:
2 st Flexcoil kylmedelskylare
2x 590 kW

Projekt:
Fjärrvärme
Kund:
Övik Energi
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
4600 kW
310 kW
250 kW

Projekt:
Panncentral, Färjestaden
Kund:
NCC
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
4200 kW

Projekt:
Kontorskyla
Kund:
Kv Sommaren, Stockholm
Levererad utrustning:
16 st Sondex plattvärmeväxlare
15 – 35 kW

Projekt:
Fjärrvärme
Entreprenör:
Vapotec AB
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
5485 kW

Projekt:
Gasrening
Entreprenör:
Malmberg Water
Levererad utrustning:
2 st Airec gasvärmeväxlare
70 kW

Projekt:

Kund:
SCA Hygiene Products Edet AB
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2010 kW
1230 kW

Projekt:
Förbehandling av bryggeriavlopp
Kund:
Spendrups
Levererad utrustning:
Sondex Free-Flow plattvärmeväxlare
Sondex Free-Flow plattvärmeväxlare
849 kW
700 kW

Projekt:
Komfortkyla
Kund:
Vällingby Centrum, Modevaruhuset
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
1100 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Volvo Personvagnar, Skövde
Levererad utrustning:
3 st Vestas Kyltorn
3x 993 kW

Projekt:
Värmeåtervinning, förvärmning samt nödkyla turbinhall
Kund:
Söderhamn Energi
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2 st Sondex plattvärmeväxlare
Automatiskt självrensande Bernoullifilter
650 kW
800 kW
2x 300 kW
BSS 100

Projekt:
Datakyla
Kund:
IKEA Älmhult
Levererad utrustning:
3 st Sondex plattvärmeväxlare
3x 620 kW

Projekt:
Datakyla
Kund:
IKEA Osby
Levererad utrustning:
3 st Sondex plattvärmeväxlare
3x 620 kW

Projekt:
Avkylning fjärrvärme
Kund:
Gärstaverket, Linköping
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 15000 kW

Projekt:
Fjärrkyla via älvvatten
Kund:
Göteborgs Energi AB
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2 st Bernoullifilter
1500 kW
3000 kW
2x BSG500

 

Projekt:
Avkylning fjärrvärme
Kund:
Tekniska Verken i Kiruna
Levererad utrustning:
2 st Flexcoil kylmedelskylare
Sondex plattvärmeväxlare
2x 3000 kW
6000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
LKAB
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
3 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 3500 kW
3x 2750 kW

Projekt:
Värmeåtervinning från gasmotor till fjärrvärmenät
Kund:
Borlänge Energi
Levererad utrustning:
2 st Airec gasvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Flexcoil kylmedelkylare
2x 135 kW
363 kW
228 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
SSAB Tunnplåt, Borlänge
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2 st Sondex plattvärmeväxlare
135 kW
60 kW
15 kW
210 kW
2x 800 kW

Projekt:
Processinstallation Fjärrvärme
Kund:
Karlshamns Energi
Levererad utrustning:
4 st Sondex plattvärmeväxlare
4x 3000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
SCA Graphic, Sundsvall
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
2940 kW
2923 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 8450 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Alfa Laval Lund AB
Levererad utrustning:
2 st Vestas Kyltorn
2x 800 kW

Projekt:
Komfortkyla & -värme
Kund:
Svenska Bostäder, Vällingby
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 2000 kW
2x 2000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Saint-Gobain Isover AB
Levererad utrustning:
Vestas Kyltorn
Heco Påsfilter
9753 kW
200 m3/h

Projekt:
Processkyla
Kund:
Outokumpu Stainless AB, Långshyttan
Levererad utrustning:
Vestas Kyltorn
9208 kW

Projekt:
Kylcentral
Kund:
Ikano-huset, Birsta
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
1000 kW

Projekt:
Fjärrkyla, åvatten
Kund:
Luleå Energi
Levererad utrustning:
Automatiskt självrensande Bernoullifilter
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
433 m3/h
5022 kW
1800 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Ovako Bar AB, Smedjebacken
Levererad utrustning:
Vestas kyltorn
16000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Atlas Copco, Fagersta
Levererad utrustning:
Heco Påsfilter
Vestas Kyltorn
17 m3/h
615 kW

Projekt:
Fjärrkyla, kv. Graniten
Kund:
Umeå Energi
Levererad utrustning:
3 st Flexcoil kylmedelskylare
Sondex plattvärmeväxlare
3x 333 kW
1000 kW

Projekt:
Turbinventilation, Östrands massafabrik
Kund:
SCA Graphic, Sundsvall
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
4100 kW
65 kW
75 kW

Projekt:
Värmeåtervinning, Bryggerivatten
Kund:
Bottenvikens reningsverk, Haparanda
Levererad utrustning:
Sondex Free-Flow plattvärmeväxlare
416 kW

Projekt:
Kylning av ångturbin
Kund:
Falu Energi & Vatten
Levererad utrustning:
2 st Flexcoil Kylmedelskylare
2x 358 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Ljunga Kraftverk
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 652 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Iggesunds bruk
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 15000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Uponor Wirsbo Bruk
Levererad utrustning:
Vestas Kyltorn
2000 kW

Projekt:
Fjärrkyla / Processkyla
Kund:
Scania, Södertälje
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
800 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Volvo Penta
Levererad utrustning:
Vestas Kyltorn
2 st Heco Påsfilter
4000 kW
2x 24 m3/h

Projekt:
Fjärrkyla, undercentral
Kund:
Gallerian, Örnsköldsvik
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
376 kW
351 kW

Projekt:
Fjärrkyla, Frikyla – Ersboda
Kund:
Umeå Energi
Levererad utrustning:
Flexcoil Kylmedelskylare
Sondex plattvärmeväxlare
400 kW
300 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Ovako, Mora
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2x 435 kW

Projekt:
Fjärrkyla / Processkyla
Kund:
Scania, Södertälje
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
900 kW
1970 kW
2260 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
Långströmmens kraftstation
Levererad utrustning:
2 st Sondex plattvärmeväxlare
2 st Automatiskt självrensande Bernoullifilter
2x 1020 kW
2x 90 m3/h

Projekt:
AGA Gas AB, Gasstation
Kund:
Ovako Steel AB, Hofors
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
2870 kW

Projekt:
Biorening, Ventilation
Kund:
M-Real Sverige AB
Levererad utrustning:
Sondex plattvärmeväxlare
250 kW

Projekt:
Fjärrkyla, undercentral
Entreprenör:
Infjärdens Värme AB, Köping
Levererad utrustning:
4 st Sondex plattvärmeväxlare
4x 1000 kW

Projekt:
Processkyla
Kund:
AB Sandvik Coromant
Levererad utrustning:
Vestas Kyltorn
2 st Heco påsfilter
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
Sondex plattvärmeväxlare
850 kW
2x 100 m3/h
120 kW
282 kW
400 kW