Outokumpu beställer Kyltorn

Processor AB Nyheter

Processor har fått beställning på kyltorn typ Vestas OCT09HB av Outokumpu Stainless i Avesta. Kyltornet har en effekt av 15,7 MW.
Förutom kyltorn omfattas leveransen av serviceplattform med trappa samt ljuddämpare och montage.
Leveransen sker under våren 2018.