Öppna Evaporativa Kyltorn

Kyltornen av fabrikat Vestas Aircoil utförs moduluppbyggda. Valet av kyltornstyp, med rätt anpassad fläktdrift, ger låg effektförbrukning, vilket gör kyltornen till ett av de mest driftsekonomiska alternativen för att kyla vatten.

Kyltornen produktutvecklas fortlöpande för anpassning till aktuella driftsförhållanden under varierande klimat med såväl kalla vintrar som varma somrar. Ett stort antal OCT kyltorn finns i drift över hela Sverige ända upp till Luleå i norr.

Kostnadsfri RådgivningProduktblad

Leveranser av Processor.

Nedan ser du ett urval av leveranser vi utfört för olika kunder.

Översikt.

Kvaliteten på ingående komponenter är genomgående hög och för speciella applikationer kan kyltornen levereras materialanpassade.

Miljö- och kvalitetskrav

Krav på låg ljudnivå kan tillgodoses genom val av rätt anpassad kyltornstyp, fläkt och fläktdrift. Kyltornen kan dessutom förses med olika typer av ljuddämpare.

Materialkvalitet och produktionsmetod är anpassade för att tillmötesgå hårt ställda miljö- och kvalitetskrav.

Vad är evaporativa kyltorn?

Evaporativa kyltorn är en teknologi som drar nytta av en av naturens mest grundläggande processer – avdunstning (evaporering/förångning) – för att på så sätt effektivt kyla vatten. Dessa kyltorn är användbara inom en mängd olika industriella tillämpningar tack vare deras överlägsna kyleffektivitet och kostnadseffektivitet.

Genom att använda sig av principen om avdunstning tar evaporativa kyltorn fördel av det faktum att när vatten avdunstar, absorberar det värme från sin omgivning. Genom att sprida vatten över en stor yta och låta det förångas i en luftström skapas en kyleffekt som kraftigt sänker temperaturen på det vatten som ska kylas.

Den öppna designen möjliggör en effektiv värmeöverföring mellan vatten och omgivande luft. Luften cirkulerar med hjälp av en fläkt genom tornet, som i sin tur ökar förångningsprocessen vilket förbättrar kylningseffekten. Detta gör evaporativa kyltorn högeffektiva för att kyla stora volymer vatten i industriella applikationer.

Fördelar med evaporativa kyltorn

En av de största fördelarna med öppna evaporativa kyltorn är deras låga driftskostnader. Då de använder vatten som primärt kylmedium, samt utnyttjar naturens egna krafter för att skapa kyleffekten, är de betydligt mer energieffektiva än traditionella kylsystem. Traditionella kylsystem kräver i regel stora mängder elektricitet för att driva kompressorer och annan kringutrustning. Kyltornets energieffektiva kylningsmetod bidrar till att det är en av de mer miljövänliga kylteknikerna på marknaden.

Kontaktformulär

Hos oss på Processor får du alltid kostnadsfri rådgivning. Kanske har du frågor och funderingar. Kontakta oss så hjälper vi dig!


    Är du osäker på vad du söker?
    Vi hjälper dig.