Öppna Evaporativa Kyltorn

 
 

Öppna Evaporativa Kyltorn

 
 

Öppna Evaporativa Kyltorn

Öppna Evaporativa Kyltorn

Produktbeskrivning.

Kyltornen av fabrikat Vestas Aircoil utförs moduluppbyggda. Valet av kyltornstyp, med rätt anpassad fläktdrift, ger låg effektförbrukning, vilket gör kyltornen till ett av de mest driftsekonomiska alternativen för att kyla vatten.

Kyltornen produktutvecklas fortlöpande för anpassning till aktuella driftsförhållanden under varierande klimat med såväl kalla vintrar som varma somrar. Ett stort antal OCT kyltorn finns i drift över hela Sverige ända upp till Luleå i norr.

Hög Materialkvalitet

Kvaliteten på ingående komponenter är genomgående hög och för speciella applikationer kan kyltornen levereras materialanpassade.

Miljö- och kvalitetskrav

Krav på låg ljudnivå kan tillgodoses genom val av rätt anpassad kyltornstyp, fläkt och fläktdrift. Kyltornen kan dessutom förses med olika typer av ljuddämpare.

Materialkvalitet och produktionsmetod är anpassade för att tillmötesgå hårt ställda miljö- och kvalitetskrav.

Leveranser av Processor.

Öppna evaporativa kyltorn används i många industriella sammanhang eftersom de är det mest effektiva verktyget för kylning av vatten. Det skapar med hjälp av naturens egna krafter en kyleffekt som är både billig och effektiv.

Hur fungerar öppna evaporativa kyltorn?

I ett öppet evaporativt kyltorn flödar vattnet mot ett luftflöde med en stor kontaktyta. Genom direktkontakt mellan vatten och luft, förångas en liten mängd vatten, varigenom den återstående mängden av det cirkulerande vattnet kyls. Därmed fungerar kyltornet som en värmeväxlare mellan vattnet och luftens utetemperatur.

Våra olika kyltornsmodeller skiljer sig åt avseende kyleffekt, temperaturområde och vattenflöde. Om extra kapacitet eller flexibilitet krävs erbjuds ett stort antal möjligheter genom att kombinera flera kyltornsmoduler. Det vill säga så dimensionerar vi kyltorn för att hitta den optimala lösningen för kunden med avseende på pris, miljökrav och kvalité.

Kyltornen medger stor flexibilitet när det gäller placering av inlopp, utlopp, servicedörr, ljuddämpare och andra diverse komponenter. Vi är delaktiga under hela projektet. Våra mindre kyltorn levereras färdigmonterade och de större kyltornen monterar vi på plats. Vi närvarar även vid idriftsättning av kyltornet vid förfrågan. Kyltornen produceras i Danmark av Vestas Industrial Cooling.

Är du osäker på vad du söker?
Vi hjälper dig.