Spiralvärmeväxlare

Leverans till AstraZeneca

Processor AB Nyheter

Till AstraZeneca i Södertälje har Processor levererat 1 st Spiralvärmeväxlare för slam/vatten av fabrikat Sondex. Värmeväxlaren används för värmeåtervinning från avloppsvatten. Hit har vi också levererat 1 st Hecofilter Autoline med koniskt laserborrad filterkorg. Filtret används för att skydda fjärrvärmeväxlare.  

Västhamnsverket

Kyltorn till Öresundskraft

Processor AB Nyheter

Under juni 2015 ska Processor leverera 1 st kyltorn typ OCT09HB03-3-120 bestående av 3 moduler. Fabrikat Vestas aircoil. Kyltornet ska användas som kondensorkyla till kylmaskin för att producera fjärrkyla i Västhamnsverket. Kyltornets effekt är 3,4 MW. Leveransen omfattas även av serviceplattformar och montage.

Avloppspumpar för industri

C4 Energi köper Hecofilter

Processor AB Nyheter

Processor har levererat filter till C4 Energi i Kristianstad. Uppgift: Filtrera vatten från grusås, 170m3/h, som används som kondensorkyla till kylmaskiner. Filter: Automatiskt självrensande filter typ Heco Autoline 2 XXL med 50 micron silkorgar i serie med påsfilter Heco TWP4x6900 med 25 micron filterpåsar. Båda filtren har filterhus och filterelement i syrafast stål AISI316.

Värmeväxlare hos mikrobryggerier

Processor AB Nyheter

Sondex värmeväxlare typ S8A har blivit populär bland mikrobryggerierna. Processor har under de senaste åren levererat värmeväxlare för kylning av vört till ett antal mikrobryggerier i Sverige. Värmeväxlaren på bilden står hos South Plains Brewing Company i Malmö. Andra mikrobryggerier som köpt likadana växlare är: Pang Pang Brewery, Jemtehed & Brande, Kallebryggeriet och Fjäderholmarnas bryggeri.