Norrenergi beställer kyltorn av fabrikat Vestas aircoil

Processor AB Nyheter

Processor har fått order på öppna evaporativa kyltorn till Norrenergi. Leveransen inkluderar kraftig ljuddämpning, serviceplattformar och montage. Kyltornen har en effekt av 7,7 MW och ska producera kyla till ett kyllager för Solnas fjärrkylenät. Placering på Sundbybergsverket.

 

OCT09HB

OCT09HB