Leveranser till Nationalmuseum

Processor AB Nyheter

Processor får order på Sondex plattvärmeväxlare, automatiskt självrensande Bernoullifilter samt Sondex havsvattenpumpar till Nationalmuseum. De tvåvärmeväxlarna som vardera är på 1,6 MW och har plattor i titan ska producera fjärrkyla via havsvatten.Sondex MP-pump