Leveranser till Nationalmuseum

Processor AB Nyheter

S-MP Pump

Sondex S-MP Pump

Processor får order på Sondex plattvärmeväxlare, automatiskt självrensande Bernoullifilter samt Sondex havsvattenpumpar till Nationalmuseum. De två värmeväxlarna som vardera är på 1,6 MW och har plattor i titan ska producera fjärrkyla via havsvatten.