Leverans till Stena Aluminium, Älmhult

Processor AB Nyheter

Under juni/juli levererar Processor AB kyltorn och filter avsedda för kylanläggning i Älmhult.

Leveransen består av

  • 1 st Kyltorn typ OCT06HB, fabrikat Vestas aircoil, inkl. stålstativ, serviceplattform och montage.
  • 2 st Hydrocykloner typ CSW80, fabrikat Bernoulli, för fullströmsseparering av vatten innehållande glödskal från aluminium.
  • 1 st Autoline M, automatiskt självrenande filter med 50 mikron koniskt laserborrad filterkorg, fabrikat HiFlux, för delströmsfiltrering av kylvatten.

OCT06HB

2016-08-31: Bilder av installerade produkter syns nedan

Installationsbilder

Installationsbilder kyltorn, filter och hydrocykloner.