Kyltorn till Västhamnsverket

Kyltorn till Öresundskraft

Processor AB Nyheter

Under juni 2015 ska Processor leverera 1 st kyltorn typ OCT09HB03-3-120 bestående av 3 moduler. Fabrikat Vestas aircoil. Kyltornet ska användas som kondensorkyla till kylmaskin för att producera fjärrkyla i Västhamnsverket. Kyltornets effekt är 3,4 MW. Leveransen omfattas även av serviceplattformar och montage.

_resundskraft_rgb