Kyltorn till Göteborg Energi

Processor AB Nyheter

Processor AB har erhållit beställning på kyltorn av fabrikat Vestas Industrial Cooling med en kyleffekt på 6 MW.

Förutom kyltorn med en omfattande ljuddämpning så skall även serviceplattform med lejdare och montage ingå i leveransen.

Kyltornet ingår i projektet Norra Älvstranden kylcentral Lindholmen och är en utbyggnad av fjärrkylan i Göteborg.

gbe_4-fgny