Heco blir HiFlux

Processor AB Nyheter

Heco Filtration ändrar namn till HiFlux Filtration, men produkterna är desamma.
Namnet kommer från “Hi” som symboliserar hög produktkvalitet och “Flux” som är ett mått på vätskas flöde genom en vald yta.