Bernoullifilter till Lilla Edet vattenkraftverk

Processor AB Nyheter

Processor levererar filter av typen BSS med 0,5 mm filtrering för filtrering av älvvatten till vattenkraftverket i Lilla Edet. BSS är ett automatiskt självrensande filter i syrafast stål AISI316.

BSS filter