Produkt

Bernoulli Cykloner
(Centrifugalseperatorer)

Produktbeskrivning.

Separeringen i cykloner sker med hjälp av centrifugalkraften. Separeringseffektiviteten är direkt proportionell mot densiteten och storleksfördelningen hos partiklarna.

Centrifugalseparatorn eliminerar upp till 98% av partiklar med en densitet mellan 2.6-2.8 gr/cm3 (t.ex. sand) ner till en partikelstorlek på 75 mikron, under förutsättning att tryckfallet över enheten är minst 0,3 bar.

Seperatorerna monteras med manuell eller automatisk spolning för de fasta partiklarna som samlas i uppsamlingkammaren.

Det automatiska spolsystemet finns antingen i elektriskt eller pneumatiskt utförande.

Filmen visar en cyklons funktion.

Andra produkter i denna kategori.

Bernoulli
Automatfilter
HiFlux
Automatfilter
MossHydro
Automatfilter
Silfilter
Grovfilter
Påsfilter
Patronfilter

Är du osäker på vad du söker?
Vi hjälper dig.