Produkt

Bernoulli Cykloner
(Centrifugalseperatorer)

Produktbeskrivning

Bernoullis svar på hydrocykloner är deras centrifugal separatorer!
Cyklon produktlinjen från Bernoulli är ett filter som separerar partiklar från vätska med hjälp av centrifugalkraften. Denna separeringseffekt är proportionell mot storleken och densiteten av partiklarna i vätskan. Centrifugalseparatorn eliminerar upp till 98% av partiklar med en densitet mellan 2.6–2.8 gr/cm3 (t.ex. sand) ner till en partikelstorlek på 75 mikron, under förutsättning att tryckfallet över enheten är minst 0,3 bar.

Dessa centrifugalseparator levereras med manuell alternativt automatisk spolning för att tömma bort partiklarna man separerat från vätskan. Varpå den automatiska spolningen kan vara i elektriskt eller pneumatiskt utförande.

Information om cykloner

Centrifugalseparator arbetar genom att vätska med partiklar t.ex. sand kommer in tangentiellt in i den övre delen av separatorn. Att vätskan kommer in tangentiellt skapar extra rotationsrörelse som sedan passerar inloppskammarens öppning vilket även ökar flödeshastigheten hos vätskan. Då vätskan roterar ner i centrifugalseparator pressas partiklarna ut mot separatorns vägg och faller ner till uppsamlingskammaren som finns i botten av centrifugalseparator. I den övre delen av uppsamlingskammaren finns där en deflektorplatta som ändrar flödet för den rena vätskan. Den partikelfria vätskan rör sig upp genom centrum av centrifugalseparatorn och ut genom toppen av cyklonen. De partiklar som samlar sig i uppsamlingskammaren behöver tömmas bort och för det finns det två alternativ. Antigen kan man använda en manuell spolventil som består av en kulventil med handspak eller ett automatiskt system. För det automatiska spolsystemet finns där två alternativ, antigen är det styrt elektriskt eller pneumatiskt. Man kan lätt ställa in tidsintervall samt varaktighet på spolningen för både det pneumatiska och elektriska. Båda spolsystem inkluderar kulventil, ställdon och timerenhet.

Fördelarna med separatorn är att den kräver inget underhållsarbete, separationen av partiklar påverkar inte flödet och att väldigt lite vätska försvinner via spolsystemet.

A. Vätskan kommer in tangentiellt för rotationsrörelse
B. Centrifugalkraften pressar partiklar mot separatorns vägg
C. Deflektorplatta ändrar vätskans flödesriktning
D. Partikelfri vätska går genom centrum och ut genom toppen
E. Uppsamlingskammaren töms från partiklar

Filmen visar en cyklons funktion

Andra produkter i denna kategori

Bernoulli
Automatfilter
HiFlux
Automatfilter
MossHydro
Automatfilter
Silfilter
Grovfilter
Påsfilter
Patronfilter

Är du osäker på vad du söker?
Vi hjälper dig!