Produkt

Bernoulli
Automatfilter

Produktbeskrivning.

Bernoullifiltret är ett automatiskt filter för kontinuerlig filtrering av råvatten i trycksatta system. Filtret avlägsnar fasta partiklar i form av t.ex. musslor, växtdelar och skräp från naturliga vattenkällor såsom hav, sjö eller å.

Den automatiska rensningsprincipen ger en enkel men samtidigt tillförlitlig konstruktion och drift där den huvudsakliga rensningen av filterkorgen utförs av en beröringsfri disk som manövreras pneumatiskt.

Bernoufiltret finns även som multibasket, med flera filterkorgar i samma filterhus. Detta gör att filtret kan hantera upp till 8400 m3/h med filtrering 100 mikron. Läs mer om det i vårat produktblad.

Tekniska specifikationer (standardutbud)

  • Kapacitet 8400 m3/h
  • Filtrering ned till 100 µm
  • Hög driftsäkerhet och minimalt underhåll – disken är inte i kontakt med filterkorgen under rengöringsförloppet.
  • Flexibel installation – BernoulliFiltret kan monteras direkt på rörledningarna i horisontell eller vertikal position.
  • Lågt och konstant tryckfall – lika för både ren och smutsig filterkorg.
  • God korrosionsbeständighet – även för saltvattenapplikationer.
  • Lågt spoltryck

Filmen visar ett Bernoulli Automatfilters funktion.

Information om Bernoulli Automatfilter

 

För mer än trettio år sedan, uppmärksammade grundaren av Bernoulli System att användning av sjö-och havsvatten kräver en effektiv grovfiltrering för att förhindra igensättning av processutrustning, tex. plattvärmeväxlare, med åtföljande kapacitetsminskningar. Lösningen var att konstruera ett filter med en enkel och driftsäker rengöringsteknik av filterelementet. Uppfinningen av det självrensande automatfiltret döptes till Bernoullifilter och patenterades 1990.

Det som gör Bernoullis självrensande automatfilter speciellt är att den monterande kolven på den pneumatisk cylinder som rengör filtret, aldrig är i kontakt med filterkorgen. Självrensningen i filtret uppstår inte från skrapning, utan den sker från tryckskillnad och ökad flödeshastighet vid filterkorgen.  Rengöringsprincipen är automatisk, kontinuerlig och kräver ingen manuell rengöring på filtret. Kombinationen av ett lågt spoltryck, >0.3 bar, och få rörliga delar gör de automatiska filtret helt unikt på marknaden. Filtret kan appliceras på ett brett område då den inte kräver ett högt inloppstryck och har en låg och konstant tryckdifferens över filter. Detta självrengörande automatfilter passar därför bra för att skydda plattvärmeväxlare från haveri eller igensättning.

Bernoullis självrensande automatfilter drivs med pneumatik, vilket leder till att den automatiska rengöringen är enkel och tillförlitlig med ytterst litet mekaniskt slitage. Filtret styrs av ett styrskåp med PLC och levereras med spolventil inklusive ställdon och en differentialtrycksvakt. Tack vare en flexibel placering av utloppen kan Bernoullifilter monteras i vilken position som helst, horisontellt eller vertikalt. Eftersom detta självrensande automatfilter är ett tryckfilter ska det alltid installeras nedströms matarpumpen.

Bernoullis självrensande automatfilter kan levereras i glasfiberarmerad polyester (GAP) eller syrafast stål 2343. Vissa storlekar finns även i PVC (polyvinylklorid). Filterkorgen kan levereras i syrafast stål, duplexstål eller titan. Med filterkropp i GAP och filterkorg i titan passar Bernoullis automatfilter för att filtrera havsvatten.

Det självrensande automatfiltret behöver ström i form av 100-240V AC / DC (45-65 Hz för AC) och tryckluft med min 6 bar (g). Filtret kan erbjudas i tvåolika filterkorgar, kantspaltskor eller perforerad korg. Men en filtreringsgrad från 0,1 mm till 2 mm (100 µm – 2000 µm).

 

Andra produkter i denna kategori.

HiFlux
Automatfilter
MossHydro
Automatfilter
Cykloner
Silfilter
Grovfilter
Påsfilter
Patronfilter

Är du osäker på vad du söker?
Vi hjälper dig.