Spiralvärmeväxlare

Leverans till AstraZeneca

Processor AB Nyheter

Till AstraZeneca i Södertälje har Processor levererat 1 st Spiralvärmeväxlare för slam/vatten av fabrikat Sondex. Värmeväxlaren används för värmeåtervinning från avloppsvatten. Hit har vi också levererat 1 st Hecofilter Autoline med koniskt laserborrad filterkorg. Filtret används för att skydda fjärrvärmeväxlare.  

Kyltorn till Västhamnsverket

Kyltorn till Öresundskraft

Processor AB Nyheter

Under juni 2015 ska Processor leverera 1 st kyltorn typ OCT09HB03-3-120 bestående av 3 moduler. Fabrikat Vestas aircoil. Kyltornet ska användas som kondensorkyla till kylmaskin för att producera fjärrkyla i Västhamnsverket. Kyltornets effekt är 3,4 MW. Leveransen omfattas även av serviceplattformar och montage.

Avloppspumpar för industri

C4 Energi köper Hecofilter

Processor AB Nyheter

Processor har levererat filter till C4 Energi i Kristianstad. Uppgift: Filtrera vatten från grusås, 170m3/h, som används som kondensorkyla till kylmaskiner. Filter: Automatiskt självrensande filter typ Heco Autoline 2 XXL med 50 micron silkorgar i serie med påsfilter Heco TWP4x6900 med 25 micron filterpåsar. Båda filtren har filterhus och filterelement i syrafast stål AISI316.