Våra produkter medger stor flexibilitet vilket gör att vi aldrig är helt bundna till en enda lösning.Per Ejefors, VD Processor


RENGÖRING FÖR VÄRMEVÄXLARE


Våra rengöringsutrustningar för värmeväxlare VR1 & VR2 är båda hög kvalitativ, portabel maskiner framtagen med lång praktisk erfarenhet inom kemisk rengöring av värmeväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin.

rengöring värmeväxlarerengöring värmeväxlare

KORT OM PROCESSOR


Processor AB är ett ingenjörs- och agenturföretag som under 40 år har levererat utrustning för bland annat industriell och kommersiell kyla, värmeväxling och vätskefiltrering. I samarbete med våra leverantörer och kunder har vi utvecklats till ett starkt och kunskapsrikt företag inom dessa områden.

Våra produkter medger stor flexibilitet vilket gör att vi aldrig är helt bundna till en enda lösning. Befintlig utrustning och kringliggande resurser utnyttjas i största möjliga utsträckning när vi – i samarbete med konsulter, entreprenörer, anläggningsbyggare och den slutliga kunden – arbetar fram den mest ändamålsenliga lösningen.

UPPVÄRMNING, NEDKYLNING, ENERGIÅTERVINNING, VÄTSKEFILTRERING