Våra produkter medger stor flexibilitet vilket gör att vi aldrig är helt bundna till en enda lösning.Per Ejefors, VD Processor
Värmeväxlare

VÄRMEVÄXLARE

Sondex plattvärmeväxlare finns i ett brett program med olika typer av plattor och ett stort antal plattstorlekar. Detta ger många designmöjligheter.
Mer om Värmeväxlare
Kyltorn

KYLTORN

Våra kyltorn, fabrikat Vestas aircoil typ OCT, utförs moduluppbyggda med öppen evaporativ kylkrets.

Mer om Kyltorn

Luftkylda Värmeväxlare

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLARE

Luftkylda vätskekylare tillverkas enligt ett standardprogram

Mer om Luftkylda vätskekylare

Filter

FILTER

Vätskefilter används t.ex. som skyddsfilter för plattvärmeväxlare och kyltorn.

Mer om Filter

Pumpar

PUMPAR

DanPumps pumpar – en serie moduluppbyggda dränkta och torruppställda avloppsvattenpumpar från WP0 till WP5.
Mer om Pumpar
Service- & Reservdelar

SERVICE & RESERVDELAR

Vi utför service på de flesta förekommande fabrikat av kyltorn och plattvärmeväxlare.

Mer om Service & ReservdelarRengöringsutrustning för värmeväxlare

Våra rengöringsutrustningar för värmeväxlare VR1 & VR2 är båda hög kvalitativ, portabel maskiner framtagen med lång praktisk erfarenhet inom kemisk rengöring av värmeväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin.

 

rengöring värmeväxlarerengöring värmeväxlare

KORT OM PROCESSOR


Processor AB är ett ingenjörs- och agenturföretag som under 40 år har levererat utrustning för bland annat industriell och kommersiell kyla, värmeväxling och vätskefiltrering. I samarbete med våra leverantörer och kunder har vi utvecklats till ett starkt och kunskapsrikt företag inom dessa områden.

Våra produkter medger stor flexibilitet vilket gör att vi aldrig är helt bundna till en enda lösning. Befintlig utrustning och kringliggande resurser utnyttjas i största möjliga utsträckning när vi – i samarbete med konsulter, entreprenörer, anläggningsbyggare och den slutliga kunden – arbetar fram den mest ändamålsenliga lösningen.

UPPVÄRMNING, NEDKYLNING, ENERGIÅTERVINNING, VÄTSKEFILTRERING